KDV artırımı KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik

  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile birlikte KDV Genel Uygulama tebliğinde değişiklikleri beraberinde getirdi. Söz konusu bu Değişiklik; KDV artırımında bulunanların KDV Genel Uygulama tebliği’nde E.Özel Esaslar Kısmında belirtilen genel esaslara dönüş ile özel esaslar kapsamında…

Vefat

Vefat Gelirler İaderesi Başkanımız Adnan ERTÜRK kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 1968 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Adnan Ertürk, ilk ve orta eğitim hayatını Ankara’da tamamladı. Adnan Ertürk  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. ABD’de University of Illinois’de Yüksek lisansını…

KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI

KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin; İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları, İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda girmeleri ve onaylamaları gerekmektedir. Diğer taraftan,…

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi) Başkanlığından KDV Genel Uygulama Tebliği hakkında 12. Nolu Tebliği ile bazı Değişikliklere ilişkin, 3065 sayılı KDV kanunun 13/ İ maddesindeki İkameti Türkiye’de olmayanların iş yeri ve konut teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulamasıyla, indirimli orana tabi tarım…

E-Defter Berat Oluşturma Süresi Uzatıldı

E-Defter Berat Oluşturma Süresi Uzatıldı E-defter beratların 2016 Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerinin oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin berat oluşturma süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Beyanname Verme Sürleri Uzatıldı

Katma Değer Vergisi , Muhtasar, Damga ve Kurumlar Beyannameleri Uzatıldı. Vergi Usul Kanunun Sirküleri 20.04.2017 tarih ve  VUK-91/ 2017-4 sayılı yazı ile; Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme…

Vergi Dairesi Başkanlıkları İnternet Sayfaları

Vergi Dairesi Başkanlıkları İnternet Sayfaları Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenen internet sayfası yeni hali, mükelleflere daha iyi hizmet çerçevesinde Gelir İadesi Başkanlığının sitesi olan www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek mükelleflerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca bu sisteme 30 Vergi Dairesi Başkanlıkları İnternet Sayfaları ile uyumlu hale…