Kimler KDV İadesi Alır ?

Tam İstisnalardan Kaynaklanan KDV İadeleri

Mal İhracı (11/1-a)
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a)
Hizmet İhracı (11/1-a)
Roaming Hizmetleri (11/1-a)
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler (11/1-a)
Yolcu Beraberi Eşya Uygulaması (11/1-b)
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna (11/1-b)
Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisnalar (11/1-b)
İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması (11/1-c)
Dâhilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması (Geçici 17)
Deniz, Hava, Demiryolu Araçları Teslimi (13/a)
Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma Araçlarının Tadil, Onarım ve Bakımı (13/a)
Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma Araçlarının İmal ve İnşasına İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler (13/a)
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (13/b)
Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna (13/c)
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna (13/c)
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (13/d)
Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (13/e)
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna (13/f)
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna (13/g)
Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi (13/ğ)
Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna (14/1)
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerde İstisna (14/3)
Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (15/1-a)
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna (15/1-b)
Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına İade (15/1-a)
Engellilerin Kullanıma Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna (17/4-s)
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun İle 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Geçici 29)
Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna (Geçici 30)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (611 sayılı Kanun Geçici 16)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade İşlemleri

İndirimli Orana Tabi İşlemler (Yılı İçinde Talep Edilen) (29/2)
İndirimli Orana Tabi İşlemler (İzleyen Yıl İçinde Talep Edilen) (29/2)

Tevkifatlı İşlemlerden Kaynaklanan İade İşlemleri

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri (9/1)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (9/1)
Makine, Teçhizat Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (9/1)
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (9/1)
İşgücü Temin Hizmetleri (9/1)
Yapı Denetim Hizmetleri (9/1)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri (9/1)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri (9/1)
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri (9/1)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (9/1)
Servis Taşımacılığı Hizmeti (9/1)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri (9/1)
5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlara İfa Edilen Diğer Hizmetler (9/1)
Külçe Metal Teslimleri (9/1)
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi (9/1)
Hurda ve Atık Teslimi (9/1)
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi (9/1)
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri (9/1)
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi (9/1)

 

Yukarıda yer alan işlemlerin teslimi ve hizmetinde KDV iadesinden yaralanmaktadırlar.