İçeriğe geç

KDV İADE HİZMETİ

http://www.kdviade.net

KDV İadesi hizmeti; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununda belirtildiği üzere; vergiye tabi mükelleflerin mal ve hizmet tesliminde bazı istisnalar (yani ayrıcalıklar) tanınmış  olup, söz konusu istisnalar (ayrıcalıklar) aşağıdaki gibidir.

 • Mal ve hizmet ihracatı:
 • Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna
 • Transit taşımacılık İstisnası
 • Diplomatik İstisnalar
 • İthalat İstisnası
 • Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 

       Ancak, 3065 sayılı KDV Kanununa bağlı olarak KDV Genel Uygulama Tebliği yayınlanarak istisnadan yararlanacak vergiye tabi mükelleflere mal ve hizmet teslimlerin hangi amaç ve kapsam yapıldığında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasından yararlanabileceği hakkında tebliğ yayınlanmıştır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen istisna işlemlerine göre mal ve hizmet teslimlerinde bulunan ve şekil şartlarını taşıyan vergiye tabi mükelleflerin KDV iade işleminden faydalanacaklardır.

En çok sorulan sorulardan bir tanesi de benim firmam KDV iadesi alabilir mi ?

Türkiye de yaygın olarak en çok KDV iadesi alan işlemlerin başında ihracat yer almaktadır. Sırasıyla inşaat işleri yapan firmalar indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi ve fason işleri yapanlar Tevkifat işlemlerinden doğan iade KDV iadesi almaktadır.

Bu durumda KDV iadesi konusunda sizlere; 

 • Firmanızın Katma Değer Vergisi (KDV) iade alma olanağına sahip olup olmadığının tespiti,
 • Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanacak firmaların iade tutarlarının tespiti,
 • Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi talebi için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış fatura listesi, GÇB listesi, iade hesaplama tablosu vb.) ve benzeri dosyaların KDV Genel uygulama tebliğine uygun olarak internet vergi dairesi sistemine girişini yapılması,
 • KDV iade tutarının nakit veya mahsuben talebin yapılması,
 • İnternet Vergi Dairesi sistemine yüklenilen listelerin KDVİRA sistemi üzerinden oluşan KDV iade kontrol raporlarının ve eksiklik yazılarına mevzuata uygun olarak cevap verilmesi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV) iadesinin nakit veya mahsubunu sonuca ulaştırmak.

Siz değerli vergi mükelleflerin ödemiş oldukları fazla Katma Değer Vergilerinin iadesini almak için destek ve danışmanlık yapmamı isterseniz benimle irtibata geçebilirsiniz.

“Ödemiş olduğunuz fazla KDV’leriniz devretmesin cebinizde kalsın”