İçeriğe geç

İhracat KDV İadesi

İhracat KDV İadesi

İhracat KDV İadesi

İhracat KDV İadesi Ekonomik ilişkiler artık ülkelerin sınırlarını da geçerek gün ve gün gelişmektedir. Bu günümüzde firmalar ve şirketler, yurt içinden tedarik ettikleri ya da ürettikleri veya yurt dışından ithal ettikleri mal ve hizmetlerini ülke sınırlarımızın dışında olan pazarlarda satmaktadırlar. Bu göre Ekonomik hayat rekabeti sınırları da aşmış durumdadır. Artık her firmanın veya şirketin hayatında “ ithalat” ve “ihracat” kavramları barındırmaya başlamıştır.

Firmaların veya şirketlerin sermaye yapıları, Pazar payları ve finansman maliyetleri önemli olduğundan, rekabetçi bir ekonomik sistem içerisinde firmalar veya şirketlerin ülke sınırlarımızın dışındaki pazarlara satmış olduğu mal veya hizmetin yüklendikleri KDV’lerin iade almaları bir zaruret olmuştur.  Bu nedenle ;

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi yani ihracat KDV İadesi  olabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

  1. a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.
  2. b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. (KDV UYG.Tebliği)

Şirketler ve Firmalar ülke sınırları dışına satmış oldukları bu mal ve hizmetlerin  KDV Uygulama Tebliğine göre; 3065 sayılı Kanundaki istisna uygulamasında ihracat kapsamına girmektedir.

Şirketlerin veya firmaların ülke sınırları dışına satmış olduğu yani “ihracat”ın gerçekleştiği  mal ve hizmetin KDV’ni ; ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilir. İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.

“Yüklenilen KDV” sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu Tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen (ihracat KDV iadesi) KDV tutarı yazılır. (KDV UYG.Tebliği)

İhracat KDV İadesi

Şirketler ve Firmaların ülke sınırları dışına satmış oldukları yani diğer adıyla “ihracat”  için ihracat KDV iadesi için yüklendikleri KDV’lerin iade almaları için firmaların veya şirketlerin muhasebe sistemlerinde gerekli düzenlemeler yaparak şirketin veya firmalar için bir finansman kaynağı  olmaktadır. Firmalar ve Şirketler bu kaynağı vergi borçlarına (KDV, Muhtasar,Geçici Vergi ve SGK ) mahsup talep edebilir veya Mükelleflerin mal ihracat KDV iadesinden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. (KDV UYG.Tebliği)

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir